prace

Kraków, Poznań, Łódź - oferta kursów językowych

Zajęcia z dojazdem lektora
Author: Moose
Source: http://www.moose.pl
Dziś nie można jest mieć szansę na rynku pracy bez znajomości języków obcych. Jeśli chcemy znaleźć satysfakcjonującą prace trzeba umieć mówić nie tylko po polsku. W wymaganiach prawie każdej oferty pracy znajduje się podpunkt na temat umiejętności posługiwania się językami obcymi.